EN | فا | AR

قالی شکار چرخ (350)

قالی شکار چرخ (350)

در سال 1969 آخرین پادسشاه ایران، محمد رضا شاه برنامه ای را برای یک گروه از هنرمندان برای بازدید از بهترین موزه هنرهای زیبا ترتیب داد بنابرای آنها می توانستند به مطالعه بپردازند و اطلاعات بیشتری کسب کنند، سرانجام آنها توانستند یک فرش 121 متری را برای مجلس شورای ملی طراحی و خلق کنند.

بعداز این سفر آموزنده ، وزارت فرهنگ و هنر یک رقابتی را برای طراحی این فرش ترتیب داد. استاد فقید ، رستم شیرازی برنده این رقابت شد، استاد حقیقی شخصی که در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت بود مامور بافتن این فرش شد.

با در احتیار داشتن تجربه و مهارت کافی استاد حقیقی به سفارش گرفتن فرش شکار چرخ از استاد رستم شیرازی پرداخت.

این طرح یکی از پیشرفته ترین طراحی های مربوط به نقوش مدور و طراحی عربی از دوره صفوی است. ایده این طراحی براساس طعمه کردن پرنده کوچکتر توسط پرنده بزرگتر است در حالی که در آسمان به دورهم می چرخیدند.

ققنوس ها در حاشیه توسط عقاب ها احاطه شده اند و عقاب ها هم در حال طعمه کردن پرنده های کوچکتر هستند.

قالی شکار چرخ (350)